Ramówka

TO! ramówka

 

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA
06:00
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Budzik
PoloRanek
Disco Karaoke
07:00
Disco Budzik
Disco Budzik
Disco Budzik
Disco Budzik
Disco Budzik
PoloRanek
PoloRanek
08:00
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
12:00
Top Disco
Top Disco
Top Disco
Top Disco
Top Disco
Top Disco
Top Disco
13:00
TO Disco Trendy
TO Disco Trendy
TO Disco Trendy
TO Disco Trendy
TO Disco Trendy
Top Disco
Top Disco
14:00
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Disco DEKADA
Disco DEKADA
15:00
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
18:00
MUZYCZNA STREFA
MUZYCZNA STREFA
MUZYCZNA STREFA
MUZYCZNA STREFA
MUZYCZNA STREFA
MUZYCZNA STREFA
MUZYCZNA STREFA
21:00
Ezo TV
Ezo TV
Ezo TV
Ezo TV
Ezo TV
Ezo TV
Ezo TV
00:00
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
Discostacja
04:00
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Karaoke
Disco Karaoke

TO! kontakt

 

Telestar S.A.
ul. Plac Czerwca 1976 nr 4
02-495 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000309370
NIP:526-26-28-280 Regon:015031718
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10 000 000 PLN